Képfelismerés info – Image recognition

forrás: Facebook beszélgetésből

Egy rajzfelismerő alkalmazást akarok írni, ami tök egyszerű formákat, pl Kör, négyzet, háromszög stb… felismer. Mármint hogy a júzer lerajzolja a képernyőre és a program felismeri az előre megadottak közül, hogy melyik az.
Ki hogyan csinálna egy ilyen algoritmust?

A jelenlegi elgondolásom:
Először azonos méretűre skálázza a 2 mintát. Azután a bal felső sarkot használva mint nézőpont X mintát vesz a rajzból, legyen mondjuk X = 90, tehát 1 fokonként minden szögnél. Majd ezen a Xi-edik mintán (ami egy vonal a bal felső saroktól indulva) lekéri az összes pontot ami átmegy a rajzon. Ezt megteszi mind a két rajzzal, végül minden egyes mintánál megnézi hogy az átmeneti pontok mennyire vannak messze egymástól. Végül kiszámolja, hogy átlagosan mennyire voltak messze a kapott mintavételi pontok és ha ez túllép egy értéket akkor nem az adott rajz van a képernyőn.
De hátha van valakinek egy jobb megoldása erre.- Jelenleg a turning Function-on állok, hogy azzal vizsgálom meg az egyes formákat, egyszerűnek tűnik és gyorsnak


Bármit felismerni nyilván nem lehet. Kell lennie egy “ABC”-dnek, amiket ismersz.

Szerintem inkább regressziót használj, vagy klaszterezést. Egy csomó templatelős marhaságot megspórolsz magadnak

****
Detecting some simple shapes in images : http://www.aforgenet.com/articles/shape_checker/

*****

Hough transform : https://en.wikipedia.org/wiki/Hough_transform

******

Handwriting Recognition with Python :

https://www.youtube.com/watch?v=PO4hePKWIGQ

******

Mi az egyetemen MatLabot használtunk erre a célra, egy jó algoritmussal nagyon jó felismerőt lehet készíteni. A konkrét metodikára már nem emlékszem de elérhetőek példakódok is és ha mélyebben beleásol tudod optimalizálni a felismerést (pontosságot javítani illetve beállítani mennyire legyen megengedő a program a felismerés során).

Recognition methods in image processing : http://www.mathworks.com/discovery/image-recognition.html?requestedDomain=www.mathworks.com&requestedDomain=de.mathworks.com

*************************

Tegnap kértem segítséget egy alakzatfelismerő apphoz, mára sikerült az első protoípust megírnom Unity Engine-hez

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget. Egyébben a TurningFunction-t alkalmaztam.

https://sites.google.com/site/turningfunctions/

Itt a kód annak aki kérte:

http://pastebin.com/95VS8p4h

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Pattern
{
const float angleDivider = 180f;

public Vector2[] points;
public float vectorsLengthSum;
public float[] positions;
public float[] valueOnLines;

public Pattern(Vector2[] points)
{
this.points = points;

vectorsLengthSum = 0f;
Vector2 prevPoint = points[0];
for (int i = 0; i < points.Length; i++) { vectorsLengthSum += Vector2.Distance(prevPoint, points[i]); prevPoint = points[i]; } GenerateTurningFuncion(); } void GenerateTurningFuncion() { positions = new float[points.Length]; valueOnLines = new float[points.Length - 1]; float pos = 0f; Vector2 prevPoint = points[0]; Vector2 prevLine = points[0] - Vector2.right; float value = SignedAngle(Vector2.right, prevLine) / angleDivider; //Count the positions of the points in the shape. for (int i = 0; i < points.Length; i++) { pos += Vector2.Distance(prevPoint, points[i]) / vectorsLengthSum; positions[i] = pos; //Count each value on each line if (i > 0)
{
Vector2 line = points[i] - points[i - 1];
value += SignedAngle(prevLine, line) / angleDivider;
valueOnLines[i - 1] = value;

Debug.Log("Line: " + line + " - " + prevLine + "\t Angle: " + SignedAngle(prevLine, line) + "\t Value: " + value + "\t Added: " + SignedAngle(prevLine, line) / angleDivider);

prevLine = line;
}
prevPoint = points[i];
}
}

public float[] Sample(int sampleCount)
{
float[] samples = new float[sampleCount];

int lineIndex = 0;
for (int i = 0; i < sampleCount; i++) { float samplePos = i / (float)sampleCount; while (positions[lineIndex + 1] < samplePos) lineIndex++; samples[i] = valueOnLines[lineIndex]; //Debug.Log("i: " + i + "\t lineIndex: " + lineIndex + "\t samplePos: " + samplePos + "\t samples[i]: " + samples[i]); } return samples; } public static float AverageDifference(Pattern template, Pattern drawn, int samples) { return Difference(template, drawn, samples) / samples; } public static float Difference(Pattern template, Pattern drawn, int samples) { float[] sourceSamples = template.Sample(samples); float[] targetSamples = drawn.Sample(samples); float avg = 0f; for (int i = 0; i < samples; i++) avg += sourceSamples[i] - targetSamples[i]; return Mathf.Abs(avg); } float SignedAngle(Vector2 v1, Vector2 v2) { //var sign = Mathf.Sign(v1.x * v2.y - v1.y * v2.x); float sign = Mathf.Sign(Vector3.Cross(v1, v2).z); return Vector2.Angle(v1, v2) * sign; } }

************************************************************Waiting in Geneva

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Túlélés négy szabálya

“1. A szenvedést nem szabad dramatizálni! Nem szabad panaszkodni, mert attól gyengébb lesz az ember.

2. Az öröm szükséges a túléléshez. Ezért észre kell venni és tudatosan kell keresni az élet apró örömeit.

3. Nem vagyunk tökéletesek, de itt és most kell megmutatnunk, hogy különbek vagyunk rabtartóinknál. Ez mozgósítja az életenergiákat.

4. A negyedik szabály kicsit vallásos: akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb. Mi hívők, ha a Jóistenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy Ő is akarja túlélésünket. A négy szabály a beszélgetések során alakult ki – nem én találtam ki –, és áthatotta az egész lágeréletünket.”[6]

http://napitortenelmiforras.blog.hu/2016/07/25/_az_uristennek_van_humoraBy the river...

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Laravel 5 Reset Password

https://www.youtube.com/watch?v=tFHMdYDULOc

E:\server\\blog>php artisan make:auth
Created View: E:\server\blog\resources/views/auth/login.blade.php
Created View: E:\server\blog\resources/views/auth/register.blade.php
Created View: E:\server\blog\resources/views/auth/passwords/email.blade.php
Created View: E:\server\blog\resources/views/auth/passwords/reset.blade.php
Created View: E:\server\blog\resources/views/auth/emails/password.blade.php
Created View: E:\server\blog\resources/views/layouts/app.blade.php
Created View: E:\server\blog\resources/views/home.blade.php
Created View: E:\server\blog\resources/views/welcome.blade.php
Installed HomeController.
Updated Routes File.
Authentication scaffolding generated successfully!and we will drag it back to something familiar and compliant

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Pince beázás – szivattyú kapcsoló

Vízszintjelző (25V-ig kapcsol) : https://www.conrad.hu/hu/kemo-vizszintjelzo-m158-modul-9-12-vdc-191317.html

Miniatűr relé 24 V/DC (230V-ot kapcsol): https://www.conrad.hu/hu/miniatur-rele-24-vdc-2-valto-10-a-250-vac-10-a250-vac-finder-553290240040-502870.html?sc.queryFromSuggest=true

A pincében van egy akna, amiben egy egyszerű, strapabíró ALCO szivattyú van. Ehhez készítek egy vízszintérzékelős kapcsolót.to create a space

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Ubuntu mail

sudo apt-get update
sudo apt-get install postfix

sudo nano /etc/postfix/main.cf

remove the alias_maps parameter and replace it with virtual_alias_maps!!

virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

sudo nano /etc/postfix/virtual

@example.com yourusername

sudo service postfix restart

sudo apt-get install mailutils

How To Install and Setup Postfix on Ubuntu 14.04 : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-setup-postfix-on-ubuntu-14-04

How To Install and Configure Postfix on Ubuntu 16.04 : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-postfix-on-ubuntu-16-04

Setup mail server on ubuntu 14.04 ( Postfix – dovecot ) : http://www.krizna.com/ubuntu/setup-mail-server-ubuntu-14-04/

PostfixBasicSetupHowto : https://help.ubuntu.com/community/PostfixBasicSetupHowto

GNU Mailutils : http://mailutils.org/manual/html_node/Reading-Mail.html

firewall!!! sudo ufw allow Postfix

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-postfix-on-ubuntu-16-04

Mail forward:

virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

To catch and forward emails to any address for a given domain, use the following notation

@mydomain.com myself@gmail.com mystaff@gmail.com
http://www.binarytides.com/postfix-mail-forwarding-debian/

Configure a Postfix Relay through Gmail on Ubuntu : https://devops.profitbricks.com/tutorials/configure-a-postfix-relay-through-gmail-on-ubuntu/

Configure Postfix to use Gmail as a Mail Relay 2016: https://www.howtoforge.com/tutorial/configure-postfix-to-use-gmail-as-a-mail-relay/Yeah yeah yeah yeah

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Ubuntu server add subdomain for new Laravel project in 3 steps

1: sudo nano /etc/hosts

34.54.235.64 subdomain.mydomain.hu ( your IP, your sub domain )

2: Add /etc/apache2/apache2.conf this line

<VirtualHost *:80>
ServerName subdomain.mydomain.hu
DocumentRoot /var/www/your laravel project folder/public
<Directory /var/www/your laravel project folder/public>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

 

3: sudo service apache2 restart

How To Set Up Apache Virtual Hosts on Ubuntu 14.04 LTS : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-apache-virtual-hosts-on-ubuntu-14-04-lts

setting up subdomain on ubuntu server : http://askubuntu.com/questions/463618/setting-up-subdomain-on-ubuntu-serveror Tommy's doing something I could take this piece...

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth