Zend Framework űrlap és a dekorátorok


Sok PHP fejlesztőnek nem tetszik az űrlap készítés Zend_Form segítségével.
Nekem is többször meggyűlt vele a bajom.

Később rájöttem, hogy nagyszerű dolog, a szerveroldali validációt helyben meg lehet oldani.

Gondot okoz, hogy a megjelenített HTML kód tele van szórva <dd>, <dt> tagokkal.

Ebben az írásban bemutatva a megjelenítési mód: http://devzone.zend.com/1240/decorators-with-zend_form/

Saját példa, egy Általános Szerződési Feltételek elfogadását vizsgáló checkbox:

        $accept_terms = $this->createElement('checkbox', 'accept_terms');
        $accept_terms->setDecorators(array('Errors','ViewHelper'));
        $accept_terms->setRequired('true');
        $accept_terms->setUncheckedValue(null);
        $accept_terms->addErrorMessage('Csak akkor küldhető el az űrlap, ha elfogadja az Általános Szolgáltatási Feltételeket!');
        $this->addElement($accept_terms);

A dekorátorokat átrendeztem, előbb van a hiba üzenet megjelenítés, azután a form elem, a <dt>,<dd> elemek nem jelennek meg.Mick is still playing away over here.

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Zend Framework 2 info

What’s New in Zend Framework 2

A modularizált architektúrájú Zend Framework 2

Az új Zend Framework 2.0 egy az alapoktól újragondolt – és részben újraírt -, erősen moduláris architektúrával érkezik.
Új ModuleManager és ServiceManager osztályok vannak.
Az új Zend Frameworkkel készült osztályok kevésbé függenek egymástól.

forrás:  http://prog.hu/hirek/3073/Elkeszult+a+modularizalt+architekturaju+Zend+Framework+2+0.html

ZF 2I mean if it's cold out there and hot in here you're gonna get steamy windows.

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Zend Framework: Rádió gombok egyedi megjelenítése a template-ben

Belefutottam egy olyan esetbe, hogy a rádiógombokat külön kellett megjeleníteni a sablonban a design miatt.

A formRadio helpert kellett elővenni, használni.

Az ötletet a Stackoverflow-n találtam:
http://stackoverflow.com/questions/8257466/zend-how-to-get-individual-radio-button-in-viewscript
http://stackoverflow.com/questions/3962081/edit-individual-radio-buttons-in-zend-form-view-script
http://framework.zend.com/apidoc/2.0/classes/Zend.Form.View.Helper.FormRadio.html

Minta:

A form a View-nak átadott űrlap: $this->view->form = $form;
A radio_choice az űrlap egyik eleme.

 

               formRadio(
                            $this->form->radio_choice->getFullyQualifiedName(),
                            $this->form->radio_choice->getValue(),
                            null,
                            array(1 => $this->form->radio_choice->getMultiOption(1))
                    );
                    ?>
                                        formRadio(
                            $this->form->radio_choice->getFullyQualifiedName(),
                            $this->form->radio_choice->getValue(),
                            null,
                            array(2 => $this->form->radio_choice->getMultiOption(2))
                    );
                    ?>about those precious um...

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Talks To Help You Become A Better Front-End Engineer In 2013

Talks To Help You Become A Better Front-End Engineer In 2013

Many of us care deeply about developing our craft. But staying up to date can be a true challenge, because the quantity of fresh information we’re regularly exposed to can be a lot to take in. 2012 has been no exception, with a wealth of evolution and refinement going on in the front end.I've got a feeling that just won't go away

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

The End Of The World


http://www.youtube.com/watch?v=jOamPCuq4F0

http://www.youtube.com/watch?v=R3rnxQBizoUI don't... I don't want to either

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Ha nálunk született volna…

Alföldi Géza:
Ha nálunk született volna…

Népszámlálás volt Betlehemben, –
így szól a Karácsony története, –
s akkor született meg egy istállóban
az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke…

Nem volt, ki szállást adjon nékik.
Barmok lehelték rá a meleget.
Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,
Meséli a monda… Mert ott született!

De Cegléden, vagy Kecskeméten,
a Hortobágyon ha született volna,
az első Karácsony igaz történetéről
így szólna ma a bibliai monda:

… Rozál épp az udvart seperte.
János meg a jószágnak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott.
A Puli, az meg hátul kalandozott.

Akkor ért a ház elé József.
Jó tejszagot lehelt a méla csönd.
Mária, fáradtan, alig vonszolta magát
S a kerítésen át József beköszönt.

Rozál fogadta hangos szóval:
– Mi szél sodorta erre kendteket? –
– Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony
s pihenni kéne, mert – ránk esteledett.

Kerestünk födélt a korcsmában.
De szállást a bérlője nem adott.
Hej pedig az asszony az utolsóban van már,
de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok…

Már istálló is elég lenne,
Csak tető legyen már fejünk felett… –
Rozál a seprűjét a falnak támasztotta,
Bodri a kiskapuig settenkedett.

– Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kietek bentébb!
Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál.
Hogy elfáradt, szegény!… Eszem a lelkét!…–

Szélesre tárta a kiskaput.
Mária arca, mint viasz: sápadt.
– Ne ugass már, Bodri!… Hát nem látod, hogy vendég?!
Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak!

Jöjjön csak, lelkem, segítek én…
Támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!…
Úgy-úgy, lelkem!… Kend meg csukja be csak a kaput,
de siessen, oszt maga is segéljen!…–

János is sebten előkerült.
Kemény keze még a villát fogta.
– Utasok… Nincsen szállásuk… S beteg az asszony…
Behívtam őket…– Mért ne tettek volna?

– Az asszonynak vess tiszta ágyat!
Az ember meg a lócán elalhat.
És valami enni is akad tán a háznál…
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…–

A Bodri is odasündörgött.
Péter a butykossal máris kocog.
S ameddig az asszony megvetette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.

Máriát már a fájdalom rázta.
A párnák között csöndesen feküdt.
S amíg az asszony terít, megnyugodva látja,
Hogy János a szobába épen befűt.

A kemencében lángolt a tűz.
Rozál az ágynál csendesen állt ott
És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga,
Mint békesség, csendesen leszállott…

Kint az égen holdfény ragyogott.
Házra, tájra ezüstszín-port hintett.
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában,
ím, megszületett a régenvárt Kisded…

A szomszédságból akadt bölcső…
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan.
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában,
a kis teknő körül szép kör-alakban…

Jaj de szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!…
Ujjongott Rozál, míg óva mosta…

És ígyen született meg az Isten Gyermek…
… Már… hogyha nálunk születhetett volna!…There's something that happens on stage where you are transported and you are...

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

2012.12.12. 12:12


2012.12.12. 12:12  egy olyan időpont volt mint a többi. ?You had waxworks made of you. I had multiple waxworks.

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth

Oracle + PHP kézikönyv (The Underground PHP and Oracle Manual)

This free PDF book is for PHP programmers developing applications for Oracle Database. It bridges the gap between the many PHP and Oracle books available and shows how to use the PHP scripting language with Oracle Database. You may be starting out with PHP for your Oracle Database. You may be a PHP programmer wanting to learn Oracle. You may be unsure how to install PHP or Oracle. Or you may just want to know the latest best practices. This book gives you the fundamental building blocks needed to create high-performance PHP Oracle Web applications.

http://www.oracle.com/technetwork/topics/php/underground-php-oracle-manual-098250.htmland go somewhere else and... Yeah.

Nick Cave - 20,000th day on the planet Earth