CakePHP 1.x, 2.x, 3.x PHP, MYSQL Requirements

CakePHP min. PHP version min.MySQL version Link
1.3 PHP 4.3.2 or greater. Yes, CakePHP works great on PHP 4 and 5. MySQL (4 or greater) http://book.cakephp.org/1.3/en/The-Manual/Developing-with-CakePHP/Requirements.html
2.x PHP 5.2.8 or greater. MySQL (4 or greater) http://book.cakephp.org/2.0/en/installation.html
3.x PHP 5.4.19 or greater. MySQL (5.1.10 or greater) http://book.cakephp.org/3.0/en/installation.html

Run Cakephp, run !

Laravel Form

Model Binding

// routes.php

	// route to show our edit form
	Route::get('nerd/edit/{id}', array('as' => 'nerd.edit', function($id) 
	{
		// return our view and Nerd information
		return View::make('nerd-edit') // pulls app/views/nerd-edit.blade.php
			->with('nerd', Nerd::find($id));
	}));

	// route to process the form
	Route::post('nerd/edit', function() {
		// process our form
	});
		{{ Form::model($nerd, array('route' => 'nerd.edit', $nerd->id)) }}	

		
		{{ Form::label('name', 'Name') }}
		{{ Form::text('name') }}

		
		{{ Form::label('email', 'Email') }}
		{{ Form::email('email') }}		

		{{ Form::submit('Update Nerd!') }}

	{{ Form::close() }}

source: http://scotch.io/quick-tips/php-tips/laravel-php/laravel-form-model-binding

Form model binding and file upload

Form model binding can be done by declaring form open as

 {{ Form::model($product, array('route' => array('product.postedit', $product->id), 'files'=> true)) }}	

source: http://stackoverflow.com/questions/20688289/form-model-binding-and-file-upload

Laravel Admin Panel

Every laravel project maybe large scale or small scale needs a dedicated laravel admin which can handle its own tasks uniquely like CRUD Management , User Management , Groups Management , Login System , Registration System , Forgot Password , User Analytics (Current loggedin users,page views by user , on which page user is browsing , which component is getting much attention by user ) ,Cron jobs and so on.

http://kodeinfo.com/post/laravel-admin-panel-part-1-crud-management

https://github.com/shellprog/Lara-Admin

Jóga

https://www.instagram.com/ericatenggarayoga/

A világ legegészségesebb testgyakorlata : http://index.hu/index2/#bloghu/azertekorzo/2016/08/22/a_vilag_legegeszsegesebb_testgyakorlata

Mindnyájan Karma jógik vagyunk:

Ne tégy különbséget a cselekedeteid közt. Ezért van az, hogy végül így kell imádkoznunk: „Uram, akármilyen karmát is tettem, a rosszakat, amiket nem tudva alkottam és a jókat, hadd adjam át az Úrnak.”

A karma akkor kezdődik, amikor reggel felkelünk. Gondolj az Úrra, mielőtt kiszállsz az ágyból. Tartsd fel a kezed és mondd: hadd legyen darshan a kezeimből. Add, hogy ne történjen semmi rossz a kezeimből. Hadd valósítsam meg a kezeimet, mert ezekkel a kezekkel végzem a munkámat. Ne menjen félre semmi, vagy ments meg Uram.

http://jogamagazin.hu/geeta-iyengar-mindnyajan-karma-jogik-vagyunk/

Képzési ajánlat: JÓGANEVETÉS VEZETŐ

A feltétel nélküli jóganevetés oldja a stresszt, jókedvre derít, kiváló csapatépítő módszer, népes csoportban nagyszerű közösségi élmény!

  •  a megjátszott hahota is előbb-utóbb természetes kacagássá válik
  • a jóganevetés jobbára jobb-agyféltekés tevékenység – szemben a kognitív humor által kiváltott bal-agyféltekés működés túlsúlyával

Moonshine & Mojo Hands – blues music reality show

Moonshine & Mojo Hands, the first-ever blues music reality show!
Ride shotgun with hosts Jeff Konkel and Roger Stolle as they travel Mississippi’s back roads in search of juke joints, house parties,
moonshine and the musicians who keep this uniquely
American art form alive.
Weekly episodes of Moonshine & Mojo Hands will stream for FREE
on http://www.moonshineandmojohands.com
website soon.

Laravel 4 : image resize package

Resize image with intervention/image

intervention/image: https://packagist.org/packages/intervention/image
install: http://image.intervention.io/getting_started/installation#laravel

composer.json: "intervention/image": "2.*"

> composer update

config/app.php:

In the $providers array add the service providers for this package.

'InterventionImageImageServiceProvider'

Add the facade of this package to the $aliases array.

'Image' => 'InterventionImageFacadesImage'

Now the Image Class will be auto-loaded by Laravel.

Basic example: http://image.intervention.io/

// open an image file
$img = Image::make('public/foo.jpg');

// now you are able to resize the instance
$img->resize(320, 240);

// and insert a watermark for example
$img->insert('public/watermark.png');

// finally we save the image as a new image
$img->save('public/bar.jpg');

 

Laravel 4 : There are no commands defined in the “bundle” namespace.

I am simply trying to install a laravel bundle.
But when I try something like:
php artisan bundle:install imageworkshop

I’ve got this error:
[InvalidArgumentException]
There are no commands defined in the “bundle” namespace.

The answer:
Laravel 4 doesn’t use Bundles. It uses packages that are distributed via Packagist and Composer

Packagist: https://packagist.org/search/?q=laravel%20image%20resize

So this site doesn’t fit to Laravel 4
http://bundles.laravel.com/bundles

Laravel : Populating a dropdown menu with database results

In order to populate a dropdown menu with all the records from the RecordCompany model, you can do the following, in your view:

{{ Form::select('company_id', RecordCompany::lists('company_name', 'id')) }}

Explanation of the code:

The Form::select methods creates a HTML select tag.
company_id is the name of the select tag.
The second parameter is the options for the select tag. The lists method in any model (RecordCompany in this case) generates an associative array containing the parameters passed to that method (id and company_name in this case) of all the records in the model’s database table.

If you want, you can also call the lists method from the controller and then pass the value to the view, like following:

In Controller

$company_lists = RecordCompany::lists('company_name', 'id');

return View::make(‘admin.record_new’, array(‘company_lists’ => $company_lists));

In View

{{ Form::select('company_id', $company_lists) }}

You can view the Laravel 4 documentation for generating a drop down list here:

http://laravel.com/docs/html#drop-down-lists

source: http://stackoverflow.com/questions/21937116/populating-a-dropdown-menu-with-database-results-in-laravel-4