PHPExcel

A pure PHP library for reading and writing spreadsheet file.  https://github.com/PHPOffice/PHPExcel

Home page:  http://phpexcel.codeplex.com/wikipage?title=Examples

Use 01simple-download-xls.php if you want output to a client’s web browser (Excel5)

If you gotn this error: “exception ‘PHPExcel_Calculation_Exception’ with message”.
Add this
$objWriter->setPreCalculateFormulas(false);
row before save:

$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel, 'Excel5');
//$objWriter->setPreCalculateFormulas(false);
$objWriter->save('php://output');

info from here: https://phpexcel.codeplex.com/discussions/237881

Set bold the row, set width:

$objPHPExcel->getActiveSheet()->getStyle('A1:J1')->getFont()->setBold(true);

$objPHPExcel->getActiveSheet()->getColumnDimension('B')->setWidth(30);

*************************

Hide notice: “Notice: Undefined property: PHPExcel_Calculation::$_savedPrecision”

 

Replace this function in calculation.php line 1739

https://phpexcel.codeplex.com/workitem/20797

public function __destruct() {
    if ($this->_savedPrecision != ini_get('precision')) {
    ini_set('precision',$this->_savedPrecision);
  }
 }

for:

//checking if the property exists with isset

public function __destruct() {
  if(isset($this->_savedPrecision)){
  if ($this->_savedPrecision != ini_get('precision')) {
    ini_set('precision',$this->_savedPrecision);
  }
  }
 }

készül…: Zé hallgat

Zé hallgat, nincs friss jelentés róla.
Múltjának tintaceruzás feljegyzésében fehér javító festékkel törölt ki szavakat amitől más értelmet kap a történet.
..
Majd Zé levelet ír annak akit alig ismer.
Pedig tudja, hogy  a választ már nem ő olvassa.

Bootstrap Alerts

Creating Alert Messages with Bootstrap: http://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/bootstrap-alerts.php

Alert:

<div class=”alert alert-error”>
<a href=”#” class=”close” data-dismiss=”alert”>&times;</a>
<strong>Error!</strong> A problem has been occurred while submitting your data.
</div>

Success:

<div class=”alert alert-success”>
<a href=”#” class=”close” data-dismiss=”alert”>&times;</a>
<strong>Success!</strong> Your message has been sent successfully.
</div>

 

 

Laravel snippets

 

Laravel – get last query:

$queries = DB::getQueryLog();
$last_query = end($queries);
var_dump($last_query);
Echo the version of the current Laravel version in PHP:
$laravel = app();
echo $version = $laravel::VERSION;

 

Emlékerdő

Az Emlékerdő egy olyan erdei temetkezési emlékhely, ahol az elhunyt hamvai egy biológiai úton lebomló, környezetbarát urnában kerülnek elhelyezésre az előzetesen kiválasztott erdei emlékfa gyökereinél. Ezúton már Magyarországon is elérhető ez az igazán természetes és méltóságteljes búcsúztatási forma, mely méltó alternatívája lehet a hagyományos sírkerteknek, temetőknek.

http://emlekerdo.hu/