Javascript Zene JsFx – Javascript Sound Effect Generator

Javascriptes effekt generátor.
(WAV állományt le kell tudnia játszani a böngészőnek.)

http://www.egonelbre.com/js/jsfx/

Javascript Drum Machine

 


.svn folder törlése

Ha fejlesztés során SVN verziókezelést használunk, a projekt könyvtárainkban a .svn folder jelenik meg. Ez egyes esetekben (pl: archiválás) zavaró.

Ez egy .bat készítésével, futtatásával törölhető, a projekt gyökérkönyvtárába kell elhelyezni:

FOR /F “tokens=*” %%G IN (‘DIR /B /AD /S *.svn*’) DO RMDIR /S /Q “%%G”

Blues skála

minor blues scale

major blues scale

Guitar Major Scales In Open Position

Minor Blues skála: a Moll pentaton skálából ered a blues-os hangok hozzáadásával.

* A flat (Ab) Blues scale: Ab B Db D Eb Gb Ab
* A Blues scale: A C D Eb E G A
* B flat (Bb) Blues scale: Bb Db Eb E F Ab Bb
* B Blues scale: B D E F F# A B
* C Blues scale: C Eb F F# G Bb C
* D flat (Db) Blues scale: Db E Gb G Ab B Db
* D Blues scale: D F G Ab A C D
* E flat (Eb) Blues scale: Eb Gb Ab A Bb Db Eb
* E Blues scale: E G A Bb B D E
* F Blues scale: F Ab Bb B C Eb F
* G flat (Gb) Blues scale: Gb A B C Db E Gb
* G Blues scale: G Bb C C# D F G

Major Blues skála

C      Eb  E      F   F#  G      A      Bb  C
F     Ab     A     Bb     B     C     D     Eb     F
Bb     Db     D     Eb     E     F     G     Ab     Bb
Eb     Gb     G     Ab     A     Bb     C     Db     Eb
Ab     Cb     C     Db     D     Eb     F     Gb     Ab
Db     Fb     F     Gb     G     Ab     Bb     Cb     Db
F#     A     A#     B     B#     C#     D#     E     F#
B     D     D#     E     F     F#     G#     A     B
E     G     G#     A     Bb     B     C#     D     E
A     C     C#     D     Eb     E     F#     G     A
D     F     F#     G     Ab     A     B     C     D
G     Bb     B     C     C#     D     E     F     G