Értékesítés értékesítők nélkül

Meggyőzés 2.0 – avagy értékesítés értékesítők nélkül
Zajdó Csaba előadása a meggyőzésről, az új típusú vállalati kultúráról a 2014-es Marketing Szuperkonferencián.

“Nem szeretjük az értékesítőket.”…
“Tegye fel a kezét, aki őszintén boldog, amikor egy biztosítási ügynök jön hozzá beszélgetni.”

Calculator demo with AngularJS and JQuery

,

Calculator

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
*
/
=
C


The source code:

<style>
.calcu{
  width:200px;
  margin:50px auto;
  padding:20px;
  border:1px solid #323232;
  border-radius:6px;
 }
 .h2{
  text-align:center;
  margin-top:0px;
 }
 .row{
  width:95%;
  margin:auto;
  clear:both;
 }
 .button{
  display:inline-block;
  width:20px;
  padding:10px;
  background-color:#ccc;
  margin:2px;
  text-align:center;
 }
 .button:hover{
  background-color:#323232;
  color:#fff;
  cursor:pointer;
 }
 .result{
  background-color:#C3E4ED;
  padding-right:5px;
  border:1px solid #fff;
  width:100%;
  height:30px;
  text-align:right;
  font-weight:bold;
 }
 .val{
  margin-bottom:10px;
 }

</style>

<div class="calcu" ng-app="" ng-controller="calcaController" >
 <h2>Calculator</h2>
 <div class="row val">
  <input class="result" type="text" ng-model="calc.res" />
 </div>
 <div class="button-set">
 <div class="row">
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'1';">1</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'2';">2</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'3';">3</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'4';">4</div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'5';">5</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'6';">6</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'7';">7</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'8';">8</div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'9';">9</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'0';">0</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'+';">+</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'-';">-</div>
 </div>
 <div class="row">
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'*';">*</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.res+'/';">/</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res=calc.calculate();">=</div>
  <div class="button" ng-click="calc.res= calc.clear();">C</div>
 </div>
 </div>
</div>
<script>
function calcaController($scope) {
 $(".result").focus();
    $scope.calc = {
        res: '',
  calculate:function(){
   var x = $scope.calc;
   return eval(x.res);
  },
  clear:function(){
   $(".result").focus();
   return '';
  }
    };
}
</script>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.15/angular.min.js"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>

source: http://www.geeks.gallery/angularjs-introduction/

Könyv – Rácz Mihály: A tékozló

A múlt század hatvanas éveinek végén,  talán 1967 körül,  egy angyal sietve  végigjárta a születendő gyermekeket, hogy a világmegváltására toborozzon jelölteket.
Az angyal kicsit szeleburdi lehetett, de jobb híján őt küldte az Isten, mert minden más szárnyasa szolgálatban volt.

Isten egyszer látta  Jimi Hendrixet a színpadon, amint az embereknek békesség száll a lelkükbe és ez a béke vágy a a Vietnámban harcoló katonák lelkébe belopódzik.
Isten gondolta, ha sok ember tölti meg a világot új, egyedi alkotással, ami a semmiből jött létre és anyagtalan természeténél fogva nem foglal helyet, akkor nem lesznek háborúk.
Énekkel, zenével lesznek a népek csordultig, mint a madarak a fán.

Így az  angyal alkotásvággyal, zeneszeretettel, öntörvényűséggel áldott meg sok gyermeket. Részletes útmutatást azonban elfelejtett adni.

Kezdetben minden jól is ment. Serdülő korukban nem csak  az elődök zenéit hallgatták, hanem gitárt és más zeneszerszámot ragadtak.
Nem bajlódtak évekig a zenei tanulmányokkal, hanem E, A, B – G,C,D akkord betanulása után  már megszülettek a dalok a saját mondanivalóval.
Zenekarok jöttek létre furcsa nevekkel, pl: Ragadós Macskakölykök.

Az angyali útmutatásban azonban nem volt szó a felnőtté válásról.
Serdülő kor végén kezdődtek a problémák a KisMegváltókkal.

Ellentétbe kerültek a jelen világukkal. Kis töredékét sem tudták a maguk arcára formálni.
Álmaik apró cserepekre törtek. Keresték az utat egy másik létezési módban. Sokan végleg kiszálltak és visszaszálltak a Mennyországba megpihenni.

Rácz Mihály a könyvében egy ilyen KisMegváltóról ír. Szerintem.
Ragadós macskölyköket lát a földhöz csapódni, szájukon vér csordul ki.
És az a kis ember úgy érzi, hogy egyre valószínűtlenebb, hogy ezt a világot boldogabbá tegye.

Talán nem is az erőnléttel volt a baj. Meg tudta volna emelni azokat a tárcsákat, mint Henry Rollins.
Inkább az tűnik fel, hogy sokszor megáll, hagyja magát sodródni, sokat szemlélődik.

A könyv linkje: https://www.facebook.com/atekozlo

Más, tényszerűbb vélemények a könyvről:
http://endhits.hu/konyv-racz-mihaly-a-tekozlo

http://www.riff.hu/index.php?article=828

punks not dad

a tekozlo

 

Specification for PHP

This specification is intended to provide a complete and concise definition of the syntax and semantics of the PHP language.

Specification for PHP

 

source: http://prog.hu/hirek/3606/Formalis+specifikacioban+rogzitette+a+PHP+nyelv+szabalyait+a+Facebook.html

Upgrade PHP from 5.3 to 5.4 on Ubuntu 12.04

,

I was deploying my Zend Framework 2 project when I got thios error:

Using $this when not in object context in /…./module/Webshop/Module.php on line …

“Upon googling, I found out that PHP 5.3 treats closures differently. This PHP version doesn’t support $this in closures.” (https://github.com/laravelbook/ardent/issues/23)

So I had to update from 5.3 to 5.4

sudo apt-get update
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php5-oldstable 
sudo apt-get update
sudo apt-get install php5

http://running-on-drupal8.co.uk/node/17

Solving Error: Fatal error: Uncaught exception ‘ZendI18nExceptionExtensionNotLoadedException’

,

I got this error after deploying Zend Framework 2 project on my webserver (Ubuntu):

Fatal error: Uncaught exception ‘ZendI18nExceptionExtensionNotLoadedException’ with message ‘ZendI18nTranslator component requires the intl PHP extension’

I had to install PHP Intl extension:

sudo apt-get install php5-intl

Apache Restart:

sudo service apache2 restart

Check what extension compiled:

php -m

Change modification date of files with PHP touch

Making 3 days older files

<?php
$directory = getcwd();
$handler = opendir($directory);
while ($file = readdir($handler)) {
       if ($file != "." && $file != "..") {
       echo $file. "n";
             if($file != 'olderfiles.php'){
             touch( $directory."/".$file, strtotime('-72 hours'));
             }   
        }
}
closedir($handler);
?>

Deleting 24 hours older files with PHP


<?php
$dir = $RESOURCEDIR."aktualis_ajanlatok/temp/";
$interval = strtotime('-24 hours');
foreach (glob($dir."*") as $file){
    if (filemtime($file) <= $interval ) unlink($file);
}

?>