Git info

,

konzolos Git : msysGit

sysGit this application has failed to start because libiconv-2.dll was not found –> Added <msysgit_dir>mingwbin to PATH

A környezeti változók: D:msysgitbin;D:msysgitmingwbin

####################

5 windows git kliens

Introduction to Git, Part 1

felhasználó beállítás és lekérdezés: https://help.github.com/articles/set-up-git

git config –global user.name “nevem”

git config –global –get user.name

git config –global user.email “nevem@host.com”

Hálózat, szerver

Gép bekapcsolása hálózaton keresztül: Wake On Lan beállítása Linuxon 3 egyszerű lépésben

Miért jobb a HTTPS?:  How to steal a facebook identity

PHP függvény a user lakóhelyének meghatározására. A ipinfodb.com szolgáltatást használja. Detect Location by IP : http://css-tricks.com/snippets/php/detect-location-by-ip/

Rendszerüzemeltetés : Nagy terhelésű rendszerek – Elosztás

 HTTP: The Protocol Every Web Developer Must Know – Part 1

Gép bekapcsolása hálózaton keresztül: Wake On Lan beállítása Linuxon 3 egyszerű lépésben

Miért jobb a HTTPS?:  How to steal a facebook identity

PHP függvény a user lakóhelyének meghatározására. A ipinfodb.com szolgáltatást használja. Detect Location by IP : http://css-tricks.com/snippets/php/detect-location-by-ip/

Rendszerüzemeltetés : Nagy terhelésű rendszerek – Elosztás

 

Installing SQLite

D:>cd D:serverxampprubyRuby192bin

D:serverxampprubyRuby192bin>sqlite3 –version
3.6.23.1

D:serverxampprubyRuby192bin>gem install sqlite3-ruby
Fetching: sqlite3-ruby-1.3.3.gem (100%)

#######################################################

Hello! The sqlite3-ruby gem has changed it’s name to just sqlite3.  Rather than
installing `sqlite3-ruby`, you should install `sqlite3`.  Please update your
dependencies accordingly.

Thanks from the Ruby sqlite3 team!

<3 <3 <3 <3

#######################################################

Successfully installed sqlite3-ruby-1.3.3
1 gem installed
Installing ri documentation for sqlite3-ruby-1.3.3…
Installing RDoc documentation for sqlite3-ruby-1.3.3…

D:serverxampprubyRuby192bin>

Ruby on Rails

Installation story on Windows.
C:Documents and Settingsuser>D:

D:>cd D:serverxampprubyRuby192

D:serverxampprubyRuby192>gem install rails –include-dependencies
INFO:  `gem install -y` is now default and will be removed
INFO:  use –ignore-dependencies to install only the gems you list
ERROR:  Error installing rails:
The ‘json’ native gem requires installed build tools.

Please update your PATH to include build tools or download the DevKit
from ‘http://rubyinstaller.org/downloads’ and follow the instructions
at ‘http://github.com/oneclick/rubyinstaller/wiki/Development-Kit’

D:serverxampprubyRuby192>cd..

D:serverxamppruby>cd devkit

D:serverxampprubydevkit>ruby dk.rb init
[INFO] found RubyInstaller v1.9.2 at D:/server/xampp/ruby/Ruby192

Initialization complete! Please review and modify the auto-generated
‘config.yml’ file to ensure it contains the root directories to all
of the installed Rubies you want enhanced by the DevKit.

D:serverxampprubydevkit>ruby dk.rb install
Invalid configuration or no Rubies listed. Please fix ‘config.yml’
and rerun ‘ruby dk.rb install’

D:serverxampprubydevkit>ruby dk.rb install
[INFO] Updating convenience notice gem override for ‘D:/server/xampp/ruby/Ruby19
2’
[INFO] Installing ‘D:/server/xampp/ruby/Ruby192/lib/ruby/site_ruby/devkit.rb’

D:serverxampprubydevkit>rails new D:/server/webprojekt/rubys
‘rails’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:serverxampprubydevkit>ruby dk.rb install
[INFO] Skipping existing gem override for ‘D:/server/xampp/ruby/Ruby192’
[WARN] Skipping existing DevKit helper library for ‘D:/server/xampp/ruby/Ruby192

D:serverxampprubydevkit>gem install rdiscount –platform=ruby
Fetching: rdiscount-1.6.8.gem (100%)
Temporarily enhancing PATH to include DevKit…
Building native extensions.  This could take a while…
Successfully installed rdiscount-1.6.8
1 gem installed
Installing ri documentation for rdiscount-1.6.8…
Installing RDoc documentation for rdiscount-1.6.8…

D:serverxampprubydevkit>rails new D:/server/webprojekt/rubys
‘rails’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:serverxampprubydevkit>cd..

D:serverxamppruby>dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 7E63-E032

Directory of D:serverxamppruby

10/14/2011  10:02 PM    <DIR>          .
10/14/2011  10:02 PM    <DIR>          ..
10/14/2011  10:03 PM    <DIR>          devkit
10/14/2011  03:37 PM    <DIR>          Ruby192
0 File(s)              0 bytes
4 Dir(s)  195,800,772,608 bytes free

D:serverxamppruby>cd Ruby192

D:serverxampprubyRuby192>cd bin

D:serverxampprubyRuby192bin>rails new D:/server/webprojekt/rubys
‘rails’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:serverxampprubyRuby192bin>rails
‘rails’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:serverxampprubyRuby192bin>gem install rails –include-dependencies
INFO:  `gem install -y` is now default and will be removed
INFO:  use –ignore-dependencies to install only the gems you list
Temporarily enhancing PATH to include DevKit…
Building native extensions.  This could take a while…
Fetching: rdoc-3.10.gem (100%)
Depending on your version of ruby, you may need to install ruby rdoc/ri data:

<= 1.8.6 : unsupported
= 1.8.7 : gem install rdoc-data; rdoc-data –install
= 1.9.1 : gem install rdoc-data; rdoc-data –install
>= 1.9.2 : nothing to do! Yay!
Fetching: railties-3.1.1.gem (100%)
Fetching: bundler-1.0.21.gem (100%)
Fetching: rails-3.1.1.gem (100%)
Successfully installed json-1.6.1
Successfully installed rdoc-3.10
Successfully installed railties-3.1.1
Successfully installed bundler-1.0.21
Successfully installed rails-3.1.1
5 gems installed
Installing ri documentation for json-1.6.1…
Installing ri documentation for rdoc-3.10…
Installing ri documentation for railties-3.1.1…
Installing ri documentation for bundler-1.0.21…
Installing ri documentation for rails-3.1.1…
Installing RDoc documentation for json-1.6.1…
Installing RDoc documentation for rdoc-3.10…
Installing RDoc documentation for railties-3.1.1…
Installing RDoc documentation for bundler-1.0.21…
Installing RDoc documentation for rails-3.1.1…

D:serverxampprubyRuby192bin>

Good Morning Little Schoolgirl

Szájharmonika tab (D harmonikán próbáltam):

-34, -34, 34, -34, -3b, -2, x2
-3b, -3b, 3, -3b, -5, 45 x2
-4, -4, -5, -4, -3b, -2 x2
-3, -3
-3b, -4, 4, -4, -4b, 3, -3b, -3b, 3, 3,
-5, -5, -5, -4b, 4, -3b, 34, -34, 3,
-5, -5, -5, -4b, 4, -3b, -3, -3

Its NOT 100% but its the best i can do!