Ha véletlenül felmásoltad a .svn foldereket is webszerverre:

.svn folderek törlése PHP-val:  Removing .svn Directories With PHP

A chmod változtatás így működik:     if( !chmod( $svn, 0777 ) ){…..}

<?php
    header( 'Content-type: text/plain' ); // plain text for easy display
    
    // preconditon: $dir ends with a forward slash (/) and is a valid directory
    // postcondition: $dir and all it's sub-directories are recursively
    // searched through for .svn directories. If a .svn directory is found,
    // it is deleted to remove any security holes. 
    function removeSVN( $dir ) {
        echo "Searching: $dirnt";
        
        $flag = false; // haven't found .svn directory
        $svn = $dir . '.svn';
        
        if( is_dir( $svn ) ) {
            if( !chmod( $svn, 0777 ) )
                echo "File permissions could not be changed (this may or may not be a problem--check the statement below).nt"; // if the permissions were already 777, this is not a problem
            
            delTree( $svn ); // remove the .svn directory with a helper function
            
            if( is_dir( $svn ) ) // deleting failed
                echo "Failed to delete $svn due to file permissions.";
            else
                echo "Successfully deleted $svn from the file system.";
            
            $flag = true; // found directory
        }
        
        if( !$flag ) // no .svn directory
            echo 'No .svn directory found.';
        echo "nn";
        
        $handle = opendir( $dir );
        while( false !== ( $file = readdir( $handle ) ) ) {
            if( $file == '.' || $file == '..' ) // don't get lost by recursively going through the current or top directory
                continue;
            
            if( is_dir( $dir . $file ) )
                removeSVN( $dir . $file . '/' ); // apply the SVN removal for sub directories
        }
    }
    
    // precondition: $dir is a valid directory
    // postcondition: $dir and all it's contents are removed
    // simple function found at http://www.php.net/manual/en/function.rmdir.php#93836
    function delTree( $dir ) {
        $files = glob( $dir . '*', GLOB_MARK ); // find all files in the directory
        
        foreach( $files as $file ) {
            if( substr( $file, -1 ) == '/' )
                delTree( $file ); // recursively apply this to sub directories
            else
                unlink( $file );
        }
        
        if ( is_dir( $dir ) )
            rmdir( $dir ); // remove the directory itself (rmdir only removes a directory once it is empty)
    }
    
    // remove all .svn directories in the 
    // current directory and sub directories 
    // (recursively applied)
    removeSVN( './' );
?>

Zend Framework projekt folytatása Netbeans alatt

,

Netbeans jól támogatja a Zend Framework alapú PHP fejlesztéseket.
Legjobban a “kód-súgó” a Visual Studió Intellisense-hez hasonló megoldása tetszik.
Ha egy olyan ZF fejlesztéssel van dolgom, ami nem Netbeans alatt indult a következőt teszem: Létrehozok a jelen ZF project főkönyvtárnevével megegyező ZF projektet a Netbeans alatt.  Bezárom a Netbeans programot. Kitörlök mindent  a generált ZF projekt könyvtárból az nbproject folder kivételével. Ezután az SVN-ből bemásolom (vagy a másik folderből áthúzom) a jelen ZF project könyvtárait.