HOHNER Chrometta 12 chromatic harmonica ( G ) practice, idea

HOHNER Chrometta 12 chromatic harmonica ( G ) practice , E blues practice

HOHNER Chrometta 12 chromatic harmonica ( G ) practice , Ab blues practice

HOHNER Chrometta 12 chromatic harmonica ( G ) practice , C blues practice

HOHNER Chrometta 12 chromatic harmonica ( G ) practice , B blues

HOHNER Chrometta 12 chromatic harmonica ( G ) practice , A blues