Somewhere over the Rainbow – harmonica Bb – TAB

próbálni, hogy -2″ hangnál függűleges síkban döntve a harmonikát.

IZ – Lee Oskar A natural minor harmonica:

Harmonica Songs with TABS and Practices

Translate »