XAMPP Alternatives : Laragon

.htaccess enable:
{LARAGON_ROOT}/bin/apache/httpd{other-version-details}/conf/httpd.conf
and the file somewhere around line 251 to 278 change AllowOverride to All and restart your Laragon Server.

https://forum.laragon.org/topic/1358/laragon-apache-htaccess-is-being-ignored/4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Add different PHP versions to your Laragon Installation

https://medium.com/@oluwaseye/add-different-php-versions-to-your-laragon-installation-d2526db5c5f1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://windows.php.net/downloads/releases/archives/

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

How to add another MySQL | MariaDB version in Laragon

Migrate from XAMPP https://laragon.org/download/migrate-from-xampp.html

[Tutorial] How to add another PHP version (PHP 7.4) – Updated https://forum.laragon.org/topic/166/tutorial-how-to-add-another-php-version-php-7-4-updated

Laragon Install https://laragon.org/docs/install.html
PHP development environment for Windows minimalists with Laragon https://medium.com/@mojoblanco/php-development-environment-for-windows-minimalists-with-laragon-1461e193d8fb

Laragon Download : https://laragon.org/download/

What is the best alternative to XAMPP? https://www.slant.co/options/11127/alternatives/~xampp-alternatives

12 XAMPP Alternatives – Install WordPress On Windows: https://www.geckoandfly.com/27677/xampp-alternatives/

NETPOLGAR web-es közösségi platform

Et a web-es program egy új tipusú társadalom szervezés kialakítását kivánja elősegíteni. Ebben a vizióban egy olyan társadalom képe lebeg a fejlesztők szeme előtt ahol

  • a gazdaság van az emberért (és nem forditva). A gazdaság célja az emberek jólétének hosszú távon fenntartható megteremtése,
  • az emberek a kölcsönösen elönyös együttmüködés érdekében kordinálják tevékenységüket, a vezérlő elv az egymás segítése, gazdagítása nem pedig a versengés,
  • Mindezekhez szükség van a kölcsönös bizalom kialakítására. Bizni abban tudunk akit ismerünk, akiről tudjuk mit csinált eddigi életében, hogyan gondolkozik. Ennek érdekében a program a nagyon szorossan vett személyes magán szféra kivételével a teljes nyiltságra, átláthatóságra ösztönzi a résztvevőket,
  • Mivel ejelenlegi pénzrendszer a tőkeé profit termelés logikáját szolgálja ki, alternatív elszámolási rendszer kialakítását tüztük ki cálul.
  • A szoftver segitségével létrehozott szellemi termékek (beleéprtve az anyagi termékek konstrukciós és technológiai dokumentációit is) a közösség részére szabadon felhasználhatóak.

 

https://github.com/utopszkij/netpolgar/

https://netpolgar.hu/

https://www.facebook.com/groups/408156912634809/permalink/2937898992993909/

Sending Outlook Email Calendar Events with PHP

Sending Outlook Email Calendar Events with PHP

https://www.exchangecore.com/blog/sending-outlook-email-calendar-events-php

iCal Calendar – PHP Code Library

https://codeninja.eu/2017/05/06/ical-calendar-php-code-library

How to Create an iCal Calendar Feed with PHP using Laravel Lumen

https://www.twilio.com/blog/how-create-ical-calendar-feed-php-laravel-lumen

What does TZOFFSETFROM and TZOFFSETTO mean

https://sogo.nu/bugs/bug_relationship_graph.php?bug_id=3299&graph=relation

http://forum.fengoffice.com/index.php?action=profile;area=showposts;u=478

Timezone:

https://github.com/horde/Timezone/blob/master/test/Horde/Timezone/fixtures/europe_jersey_new.ics

Belgrade ICS:
https://www.eclipse.org/lists/kapua-dev/msg00456.html

PHP to ICS
https://gist.github.com/jakebellacera/635416

gmdate() always Format in GMT/UTC date and time But date() always format according to the default time zone

date_default_timezone_set(“Europe/Belgrade”);
echo gmdate(‘Y-m-d H:i:s’). “<br>”;
echo date(‘Y-m-d H:i:s’);

result:

2020-06-10 13:19:53
2020-06-10 15:19:53